referans

Referanslar

KAMU SEKTÖRÜ

 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • ASELSAN A.Ş.
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE EĞİTİM HASTANESİ
 • EMEKLİ SANDIĞI
 • EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
 • FATİH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HAST.
 • GENEL KURMAY MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 • HAVELSAN A.Ş.
 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 • JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • ODTU BİLİSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)
 • ODTU YUVA VE ANAOKULU
 • ODTU GELİŞTİRME VAKFI
 • OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
 • SSK  ANKARA SATINALMA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
 • T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • TÜBİTAK
 • TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
 • TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
 • TÜRK TELEKOM
 • YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

 

Referanslar

İletişim

İK Başvuru

footer logos